Kontakt

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych

im. W. St. Reymonta

ul. Św. Floriana 23

33-312 Tęgoborze

tel/fax.18-444-90-59

zs_tegoborze@poczta.onet.pl

bip

cke

starostwo

Technikum

Rekrutacja » Technikum

Absolwent kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych po ukończeniu szkoły uzyskuje wykształcenie średnie oraz dwie kwalifikacje zawodowe: K1-sporządzanie potraw i napojów i K2-organizacja żywienia i usług gastronomicznych. W trakcie nauki uczeń uzyskuje umiejętności sporządzania różnego rodzaju potraw, ciast, napojów i deserów z zastosowaniem narzędzi, maszyn i urządzeń w zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach oraz potrafi zorganizować kompleksową obsługę imprez gastronomicznych.

Ukończenie szkoły daje bardzo dobre przygotowanie zawodowe i solidne podstawy z zakresu przedmiotów ogólnokształcących co umożliwia uczniowi po zdaniu matury w naszej szkole dalsze kształcenie na poziomie wyższym. Nauka języków obcych odbywa się w multimedialnej pracowni językowej. W technikach program przewiduje dodatkowe zajęcia z języka obcego - język angielski zawodowy. W okresie nauki uczeń odbywa 8 tygodniową praktykę zawodową w renomowanych obiektach hotelowych i gastronomicznych. Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uczeń otrzymuje Certyfikat EUROPAS w języku polskim i angielskim uznawany przez wszystkie kraje Unii Europejskiej.
Uczeń kończący technikum będzie bardzo dobrym fachowcem w swoim zawodzie a jednocześnie bardzo dobrym organizatorem pracy w branży gastronomicznej i hotelarskiej.

konkurs gastronomiczny

konkurs gastronomiczny

kurs barmański

kurs barmański

sala językowa

sala językowa

sala komputerowa

sala komputerowa

sport

sport

w pracowni gastronomicznej

w pracowni gastronomicznej

carving

carving

konsumpcja

konsumpcja

zdobnictwo cukiernicze

zdobnictwo cukiernicze
  • Regulamin

    Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
    im. Władysława St. Reymonta w Tęgoborzy
    na rok szkolny 2017/2018
     

Facebook