Kontakt

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych

im. W. St. Reymonta

ul. Św. Floriana 23

33-312 Tęgoborze

tel/fax.18-444-90-59

zs_tegoborze@poczta.onet.pl

bip

cke

starostwo

Rekrutacja

 • Branżowa Szkoła I stopnia

  Oddział wielozawodowy kształcący młodocianych pracowników we współpracy z przedsiębiorcami i zakładami rzemieślniczymi. Kształcenie zawodowe odbywa się w oparciu o podpisaną umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianego pracownika zawartą między pracodawcą a uczniem (i jego rodzicami).

 • Regulamin

  Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
  im. Władysława St. Reymonta w Tęgoborzy
  na rok szkolny 2017/2018

 • Technikum

Facebook