Kontakt

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych

im. W. St. Reymonta

ul. Św. Floriana 23

33-312 Tęgoborze

tel/fax.18-444-90-59

zs_tegoborze@poczta.onet.pl

bip

cke

starostwo

Plan pracy

Samorząd » Plan pracy

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na I półrocze 2015/2016


WRZESIEŃ:
Rozpoczęcie roku szkolnego (1.09.2015)
*przygotowanie okolicznościowej gazetki (dolny korytarz)przez opiekuna SU (30.08.2015)
*złożenie wiązanki kwiatów przez delegacje SU pod pomnikiem ofiar II wojny światowej oraz zapalenie znicza
Odpust na górze św. Justa (8.09.2015)
*udział młodzieży w uroczystościach odpustowych i dożynkach na Juście
*wybór delegacji (klasa II TŻiUG, II TH oraz IV TK)
* przygotowanie darów
Wybory do SU (16.09.2015)
*opracowanie planu tegorocznych wyborów
*wystawienie kandydatów z poszczególnych klas
* przygotowanie kart do głosowania
PAŹDZIERNIK:
Dzień Edukacji Narodowej (13.10.2015)
* akademia okolicznościowa z udziałem klasy II TŻiUG oraz IV TK połączona ze ślubowaniem klasy I ZSZ
*przygotowanie i złożenie ślubowań
LISTOPAD:
Święto zmarłych (1.11.2015)
*złożenie wiązanek i zapalenie zniczy na grobach zmarłych pedagogów i pracowników szkoły
Święto Niepodległości (10.11.2015)
*akademia okolicznościowa z okazji święta 11 listopada z udziałem klasy II TŻiUG oraz II TH
*przygotowanie delegacji SU na uroczystości parafialne i gminne
GRUDZIEŃ:
Święto Szkoły, Szkolne mikołajki (4.12.2015)
* przygotowanie uroczystości na świetlicy
* przygotowanie podarunków mikołajkowych dla klas
Boże Narodzenie (22.12.2015)
* przygotowanie uroczystego apelu
* przygotowanie stroików dla instytucji i pracowników
Planowane lub kontynuowane akcje charytatywne:

* „Góra grosza” – zbiórka w poszczególnych klasach i przekazanie pieniędzy na akcje dobroczynne
* sprzedaż kartek świątecznych „Sunsum Corda” – dystrybucja i przekazanie pieniędzy fundacji
* „Serce sercu” – włączenie się w akcje zbiórki artykułów żywnościowych w miejscowych sklepach, celem pomocy ubogim rodzinom z terenu Tęgoborzy organizowanej pod patronatem gazety „Sądeczanin”
* zbiórka nakrętek plastikowych do wystawionych pojemników – kontynuacja akcji z poprzednich lat

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na II półrocze 2015/2016

LUTY:
Poczta Walentynkowa
* paczka walentynkowa
* gazetka okolicznościowa na głównym korytarzu
MARZEC:
Dzień Kobiet
* akademia i uroczystości wewnątrzszkolne
* przygotowanie przez mężczyzn SU prezentów dla kobiet
* gazetka okolicznościowa na głównym korytarzu
Święta wielkanocne
* akademia i uroczystości wewnątrzszkolne
* gazetka okolicznościowa na głównym korytarzu
* przygotowanie stroików wielkanocnych z życzeniami
KWIECIEŃ:
Dzień Ziemi
* gazetka okolicznościowa na głównym korytarzu
* szkolny konkurs wiedzy przyrodniczej „Jeden z dziesięciu”
Dni otwarte szkoły
Pożegnanie uczniów klas IV
* przygotowanie akademii
MAJ:
Dzień Matki
* gazetka okolicznościowa na głównym korytarzu
Wycieczka szkolna
CZERWIEC:
Dzień dziecka
* rywalizacja między klasowa w poszczególnych dyscyplinach sportowych
* ognisko dla uczestników
Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w bieżącym roku
Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Czynności stałe:
* losowanie „Szczęśliwego numerka”

 

Facebook