Kontakt

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych

im. W. St. Reymonta

ul. Św. Floriana 23

33-312 Tęgoborze

tel/fax.18-444-90-59

zs_tegoborze@poczta.onet.pl

bip

cke

starostwo

Kadra

  Dyrektor

mgr inż. Ryszard Rejowski

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących

Ksiądz mgr Stanisław Stręk
mgr Irena Basta
mgr Ewelina Berezowska
mgr Stanisława Bodek
mgr Władysława Ciechańska
mgr Elżbieta Malinowska
mgr Lucyna Mida
mgr Ewa Pociecha
mgr Izabela Słomka
mgr Agata Zielińska

Pracownicy administracji i obsługi

Alicja Kmiecik
Katarzyna Hoffman
Stanisława Burnagiel
Jerzy Wąsowicz

Facebook