Kontakt

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych

im. W. St. Reymonta

ul. Św. Floriana 23

33-312 Tęgoborze

tel/fax.18-444-90-59

zs_tegoborze@poczta.onet.pl

bip

cke

starostwo

Historia

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy ma długą historię sięgającą aż do roku 1948. Powstała wtedy Szkoła Przysposobienia Rolniczo-Wojskowego, od 1960 roku zwana Szkołą Przysposobienia Rolniczego. W 1965 roku powstała Zasadnicza Szkoła Rolnicza kształcąca w zawodzie rolnik-ogrodnik. Do końca lat 90 szkoła kształciła młodzież w kierunkach rolniczych, zgodnie z ówczesnym zapotrzebowaniem gospodarstw indywidualnych. Jednak rzeczywistość wymogła zmiany w profilu kształcenia. Zmiany te podporządkowano wymogom rynku pracy i zapotrzebowaniu młodzieży. I tak w 1998 roku powstaje Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, a w 2000 roku Liceum Ogólnokształcące o profilu ogólnym oraz Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa. Różnorodność kierunków wpłynęła też na zmianę nazwy placówki. Zespół Szkół Rolniczych w Tęgoborzy usunął ze swej nazwy słowo Rolniczych, ponieważ stracił swój jak dotąd typowo rolniczy charakter.

W 2005 roku szkoła ponownie zmieniła swoją nazwę na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i otrzymała imię patrona Władysława Stanisława Reymonta.

Obecnie na Zespół Szkół składają się: Zasadnicza Szkoła Zawodowa (wielozawodowa), Tchnikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technikum kształcšce w zawodzie Kucharza. Dyrektorem Zespołu Szkół jest mgr inż. Andrzej Lach. Przez szereg lat nauczycielem, a potem dyrektorem placówki był obecny wójt gminy Łososina Dolna Stanisław Golonka.

Facebook