Kontakt

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych

im. W. St. Reymonta

ul. Św. Floriana 23

33-312 Tęgoborze

tel/fax.18-444-90-59

zs_tegoborze@poczta.onet.pl

bip

cke

starostwo

EWAKUACJA BUDYNKU SZKOŁY NA WYPADEK ZAGROŻENIA

Strona główna » EWAKUACJA BUDYNKU SZKOŁY NA WYPADEK ZAGROŻENIA

2018-10-23 09:01

W dniu 17 października 2018 roku. na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy odbyła się ewakuacja szkoły w ramach corocznych ćwiczeń z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ewakuacji uczniów i personelu z budynku szkolnego w przypadku zagrożenia.
Przed ćwiczeniami na terenie szkoły odbywały się pogadanki i prelekcje na temat zachowania się w razie pożaru i udzielania pierwszej pomocy. W ćwiczeniach brała udział Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Tęgoborzy.
W ramach akcji przeprowadzono ewakuację uczniów i personelu z budynku szkoły w czasie 2 min 15 sek. Dodatkowo przeprowadzono pokaz ratownictwa medycznego polegający na wyniesieniu na noszach i udzieleniu pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w wyniku pożaru. W czasie ćwiczeń nauczyciele sprawdzili obecność w poszczególnych klasach i zabezpieczyli dokumentację szkolną
(dzienniki lekcyjne).

Facebook