Kontakt

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych

im. W. St. Reymonta

ul. Św. Floriana 23

33-312 Tęgoborze

tel/fax.18-444-90-59

zs_tegoborze@poczta.onet.pl

bip

cke

starostwo

Branżowa Szkoła I stopnia

Rekrutacja » Branżowa Szkoła I stopnia

Oddział wielozawodowy kształcący młodocianych pracowników we współpracy z przedsiębiorcami i zakładami rzemieślniczymi.

Kształcenie zawodowe odbywa się w oparciu o podpisaną umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianego pracownika zawartą między pracodawcą a uczniem (i jego rodzicami). Kandydaci i ich rodzice, sami lub w porozumieniu z Zespołem, zapewniają miejsce praktyk zawodowych dla ucznia oraz uzgadniają warunki podpisania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianego pracownika. Uzgodnione z pracodawcą przez rodzica miejsce praktyki zawodowej należy zgłosić w szkole w formie pisemnej przed zakończeniem rekrutacji. W przypadku trudności ze znalezieniem miejsca praktyk (pracodawcy) szkoła służy pomocą. W szkole uczeń pobiera naukę w zakresie przedmiotów ogólnokształcących. Natomiast dokształcanie z zakresu teoretycznych przedmiotów zawodowych odbywa w formie kursów w każdym roku nauki. Praktykę zawodową uczeń odbywa 2-3 razy w tygodniu w zależności od roku nauki u pracodawcy.
W szkole wielozawodowej istnieje możliwość kształcenia w następujących zawodach:

- kierowca - mechanik
- sprzedawca
- fryzjer
- kucharz
- piekarz
- cukiernik
- wędliniarz
- krawiec
- tapicer
- mechanik pojazdów samochodowych
- elektromechanik pojazdów samochodowych
- blacharz
- blacharz samochodowy
- lakiernik
- operator obrabiarek skrawających
- ślusarz
- mechanik - monter maszyn i urządzeń
- elektryk
- elektromechanik
- murarz-tynkarz
- betoniarz-zbrojarz
- kamieniarz
- cieśla
- dekarz
- monter izolacji budowlanych
- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
- monter konstrukcji budowlanych
- stolarz
- kowal
- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (tylko dla niepełnosprawnych - upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim) 
i innych wg. klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

  • Regulamin

    Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
    im. Władysława St. Reymonta w Tęgoborzy
    na rok szkolny 2017/2018

Facebook